Noe er i ferd med å skje med den norske dragkulturen. Det som før var forbeholdt lukkede dører, har nå flyttet seg til gatene på lyseste dagen, blitt mer kjent for allmennheten og fått høyere status i populærkulturen. Vi er vitne til en ung og ny generasjonen dragartister som utfordrer kjønnsnormer og leker med ny estetikk. Hvordan utvikler dragidentiteten seg så i samtidens Norge? Det har jeg prøvd å finne ut ved å portrettere artistene på sitt hjemsted. Et hjem sier mye om en identitet - det gjør også et skjegg fullt av glitter.
Portrettene, med arbeidstittelen «Hverdrag», fremhever en kontrast mellom glamour og det dagligdagse. Hva ligger bak den oversminkede fasaden?
Back to Top